Ubezpieczenia indywidualne

- Ubezpieczenia komunikacyjne (tanie OC, pewne AC, pakiety komunikacyjne, krótkoterminowe OC, Assistance, NNW, ochrona prawna, bezpośrednia likwidacja szkód, GAP, ZK, szyby, ubezpieczenie zniżek, BLS),


- Ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania, domy, domy w budowie, domy letniskowe, OC, NNW, All Risk, od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, przepięć, szyb od stłuczenia, wandalizmu etc.),


- OC w życiu prywatnym - od szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem mienia i zwykłymi czynnościami życia codziennego w tym od szkód wyrządzonych przez dzieci,


- NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków - możliwe włączenie kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, OC i wiele innych,


- Ubezpieczenie w podróży - kosztów leczenia, repatriacji, transportu chorego (także helikopterem po wypadku), OC, NNW, bagażu podróżnego. Nowością jest ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu. Teraz ubezpieczamy także zdarzenia po spożyciu alkoholu.